فرمان Distance اتوکد
از این فرمان برای محاسبه فاصله بین دو نقطه استفاده می‌شود. علاوه بر این گزارشی در خصوص، زاویه خط واصل دو نقطه با محور X‌ها‌، زاویه خط واصل دو نقطه با صفحه XY‌، اختلاف طول دو نقطه (Delta X)، اختلاف عرض دو نقطه (Delta Y) و اختلاف ارتفاع دو نقطه (Delta Z)، نیز ارائه می‌دهد.
اعلان‌های فرمان Distance اتوکد
با فشردن کلید Esc خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های اجرای فرمان‌های گزارش‌گیری، فرمان Distance را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: DI
DIST
Specify first point:
اعلان (Specify first point ) به معنای (نقطه اول را تعیین کنید) می‌باشد.
پس از انتخاب نقطه اول، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify second point or [Multiple points]:
اعلان (Specify second point ) به معنای (نقطه دوم را تعیین کنید) می‌باشد.
پس از انتخاب نقطه دوم ، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و یک گزارش در خط فرمان ظاهر می‌شود.
جهت خارج شدن از فرمان، حرف X را که معرف زیر مجموعه eXit است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم
Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume/eXit] <Radius>: X
سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
زیرمجموعه‌های فرمان Distance اتوکد
‌زیر‌مجموعه Multiple points
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، پس از معرفی نقطه اول، فاصله نقطه‌های متعدد دیگری را نسبت به نقطه اول محاسبه کرد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *