فرمان Dimension Break اتوکد
از این فرمان برای ایجاد و یا حذف شکاف بین خطوط اندازه و موضوعات استفاده می‌شود.
اعلان‌های فرمان Dimension Break اتوکد
با فشردن کلید Esc خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های اجرا ، فرمان Dimension Break را برای ایجاد و یا حذف شکاف بین خطوط اندازه و موضوعات اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: DIMBREAK
Select dimension to add/remove break or [Multiple]:
اعلان (Select dimension to add/remove break ) به معنای (اندازه‌گذاری مورد نظر را جهت ایجاد یا حذف شکاف انتخاب کنید) می‌باشد.
پس از انتخاب اندازه‌گذاری، مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Select object to break dimension or [Auto/Manual/Remove] <Auto>:
اعلان (Select object to break dimension ) به معنای (موضوع متقاطع را جهت ایجاد شکاف انتخاب کنید) می‌باشد.
پس از انتخاب موضوع متقاطع کلید Enter را می‌فشاریم.
زیرمجموعه‌های فرمان Dimension Break
‌زیر‌مجموعه Multiple
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، در چندین اندازه‌گذاری شکاف ایجاد کرد.
‌زیر‌مجموعه Auto
با استفاده از این زیر‌مجموعه، بر اساس اندازه پیش‌فرض شکاف ایجاد می‌شود.
‌زیر‌مجموعه Manual
با استفاده از این زیر‌مجموعه، شکاف با معرفی دو نقطه ایجاد می‌شود.
‌زیر‌مجموعه Remove
با استفاده از این زیر‌مجموعه، شکاف موجود در اندازه‌گذاری حذف می‌شود.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *