فرمان Linear اتوکد
با استفاده از این فرمان می‌توان، فاصله عمودی و افقی بین دو نقطه را اندازه‌گذاری کرد.
اعلان‌های فرمان Linear اتوکد
با فشردن کلید Esc خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های اجرای فرمان‌های اندازه‌گذاری، فرمان Linear را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: DLI
DIMLINEAR
Specify first extension line origin or <select object>:
اعلان (Specify first extension line origin or <select object>:) به معنای (نقطه ‌اول خط امتداد را تعیین کنید) می‌باشد.
پس از معرفی نقطه ‌اول در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify second extension line origin:
اعلان (Specify second extension line origin:) به معنای (نقطه دوم خط امتداد را تعیین کنید) می‌باشد.
پس از معرفی نقطه دوم در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify dimension line location or
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:
اعلان (Specify dimension line location or:) به معنای (محل درج خط اندازه را تعیین کنید) می‌باشد.
با کلیک چپ کردن، محل قرار گیری خط اندازه را تعیین می‌کنیم.
زیرمجموعه‌های فرمان Linear اتوکد
عبارت Select object
در صورت استفاده از عبارت Select object به جای انتخاب نقاط ابتدا و انتهای خط، با کلیک چپ کردن روی خط و انتخاب آن و تعیین محل درج خط اندازه را مشخص می‌کنیم.
‌زیر‌مجموعه Mtext اتوکد
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، یک متن به صورت پاراگراف را به جای فاصله عمودی یا افقی بین دو نقطه مشخص نمود.
‌زیر‌مجموعه Text
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، یک متن تک خطی را به جای فاصله عمودی یا افقی بین دو نقطه مشخص نمود.
‌زیر‌مجموعه Angle
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، زاویه درج متن را مشخص نمود.
‌زیر‌مجموعه Horizontal
با استفاده از این زیر‌مجموعه، درج اندازه فقط به صورت افقی انجام می‌شود.
زیر‌مجموعه Vertical
با استفاده از این زیر‌مجموعه، درج اندازه فقط به صورت عمودی انجام می‌شود.
‌زیر‌مجموعه Rotated
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، زاویه خط اندازه نسبت به محور افق را مشخص نمود.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *