فرمان Justify Text اتوکد
از این فرمان برای تغییر نقطه درج متون تایپ شده استفاده می‌شود.
روش‌های اجرای فرمان Justify Text اتوکد
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش ‌اول: از طریق نوار منوی بازشوی Modify اتوکد
روی نوار ‌منوی بازشوی Modify کلیک ‌چپ می‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها‌ ظاهر می‌شود، مکان‌نما را روی فرمان‌ Object قرار داده تا یک زیر منوی دیگری ظاهر گردد، مجددا مکان‌نما را روی فرمان‌ Text قرار داده تا یک زیر منوی دیگری ظاهر گردد، سپس روی فرمان Justify کلیک چپ می‌کنیم.
روش ‌دوم: از طریق نوار ‌ابزارText ‌
در نوار ابزار Text روی آیکون فرمانJustify کلیک ‌چپ می‌کنیم.
روش سوم: از طریق خط ‌فرمان (Command Line)‌
‌حروف JUرا که معرف فرمان Justify Text می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف JUشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
شکل مکان‌نما در فرمان Justify Text اتوکد
با اجرای فرمان Justify Text، مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.
اعلان‌ها‌ی فرمان Justify Text
با فشردن کلید Esc خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های‌ سه‌گانه، فرمان Justify Text را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: JUSTIFYTEXT
Select objects:
اعلان (Select objects: ) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید) می‌باشد.
پس از انتخاب موضوعات کلید Enter را می‌فشاریم، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Enter a justification option
[Left/Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Left>:
با انتخاب گزینه مورد‌نظر، نقطه درج متن را تغییر می‌دهیم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *