فرمان Single Line Text اتوکد
از این فرمان برای تایپ متون تک خطی استفاده می‌شود.
روش‌های اجرای فرمان Single Line Text اتوکد
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش ‌اول: از طریق نوار منوی بازشوی Draw
روی نوار ‌منوی بازشوی‌Draw کلیک ‌چپ می‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها‌ ظاهر می‌شود، مکان‌نما را روی فرمان‌ Text ‌قرار داده تا یک زیر منوی دیگری ظاهر گردد، سپس روی فرمان Single Line Text کلیک چپ می‌کنیم.
روش ‌دوم: از طریق نوار ‌ابزارText ‌
در نوار ابزار Text روی آیکون فرمان Single Line Text کلیک ‌چپ می‌کنیم.
روش ‌سوم: از طریق خط ‌فرمان (Command Line)
‌حروف DTرا که معرف فرمان Single Line Text می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف DTشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
روش چهارم: از طریق نوار‌ ریبون (Ribbon)
در نوار ‌ریبون، روی سربرگ Homeکلیک ‌چپ کرده تا فعال گردد، سپس در پانل Annotation روی مثلث مشکی رنگ آیکون فرمان Text کلیک چپ کرده و از لیست باز شده روی فرمان Single Line Text کلیک چپ می‌کنیم.
شکل مکان‌نما در فرمان Single Line Text
با اجرای فرمان Single Line Text، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.
اعلان‌ها‌ی فرمان Single Line Text اتوکد
با فشردن کلید Esc خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های‌ چهار‌گانه، فرمان‌ Single Line Text را اجرا می‌کنیم.
مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: DT
TEXT
Current text style: “Standard” Text height: 2.5000 Annotative: No Justify: Left
Specify start point of text or [Justify/Style]:
اعلان (Specify start point of text) به معنای (نقطه شروع متن را تعیین کنید) می‌باشد.
پس از معرفی نقطه شروع متن، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify height <2.5000>:
اعلان ‌(Specify height <2.5000>:) به معنای (ارتفاع متن را تعیین کنید) می‌باشد.
پس از معرفی ارتفاع متن، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify rotation angle of text <0>:
اعلان ‌(Specify rotation angle of text <0>:) به معنای (زاویه چرخش متن را تعیین کنید) می‌باشد.
پس از معرفی زاویه چرخش متن، در خط ‌فرمان متن را تایپ می‌کنیم با یک بار فشردن کلید Enter برنامه تایپ سطر اول را پایان یافته تلقی کرده و متن از ابتدای سطر دوم به صورت مستقل از سطر اول شروع می‌شود. با فشردن مجدد کلید Enter از فرمان خارج می‌شویم.
زیر‌مجموعه‌های فرمان Single Line Text اتوکد
زیرمجموعه Justify
با استفاده از این زیرمجموعه می‌توان، نقطه درج متن تایپ شده را به دلخواه تغییر داد.
گزینه Align
با استفاده از این گزینه، نقطه ابتدا و انتهای متن را مشخص می‌کنیم. پس از معرفی این دو نقطه، برنامه بدون اینکه ارتفاع متن و زاویه چرخش را بپرسد آماده برای تایپ است. در این حالت با شروع تایپ متن برنامه به طور خودکار ارتفاع متن را با توجه به فاصله‌ی بین دو نقطه معرفی شده تنظیم می‌کند یعنی با افزایش تعداد حروف تایپ شده، ارتفاع متن کاهش می‌یابد تا تمامی حرف تایپی بین دو فاصله قرار بگیرد. زاویه متن بر اساس زاویه خط واصل بین دو نقطه ابتدا و انتهای متن نسبت به محور افق تعیین می‌گردد.
گزینه Fit
با استفاده از این گزینه، نقطه ابتدا و انتهای متن را مشخص می‌کنیم. پس از معرفی این دو نقطه، برنامه ارتفاع متن را می‌پرسد. در این حالت ارتفاع متن بدون تغییر باقی می‌ماند و فقط متن تایپ شده بر اساس دو نقطه معرفی شده ‌فشرده یا کشیده می‌شوند. ‌و بدون اینکه زاویه چرخش را بپرسد آماده برای تایپ است. در این حالت با شروع تایپ متن برنامه به طور خودکار ارتفاع متن را با توجه به فاصله‌ی بین دو نقطه معرفی شده تنظیم می‌کند یعنی با افزایش تعداد حروف تایپ شده، ارتفاع متن کاهش می‌یابد تا تمامی حرف تایپی بین دو فاصله قرار بگیرد. زاویه متن بر اساس زاویه خط واصل بین دو نقطه ابتدا و انتهای متن نسبت به محور افق تعیین می‌گردد.
زیرمجموعه Style
با استفاده از این زیرمجموعه می‌توان، سبک نوشتاری را انتخاب و یا تغییر داد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *