فرمان ‌Copy اتوکد
از این فرمان برای نسخه برداری (تهیه کپی) از موضوعات ترسیمی استفاده می‌شود، به‌طوری که می‌توان به تعداد دلخواه و با فاصله‌های مشخص از موضوع اصلی‌ کپی تهیه کرد. در این فرمان، موضوع اصلی در جای خود باقی مانده و کپی آن را می‌توان در محل دلخواه قرار داد. اگر بخواهیم، یک کپی از موضوعی تهیه کنیم پس از انتخاب موضوع اصلی، می‌بایست با استفاده از گیره‌های موضوعی، نقطه‌ای از موضوع اصلی را به عنوان نقطه مبنا انتخاب کنیم. این نقطه مبنا به عنوان نقطه اول در نظر گرفته می‌شود. سپس در محل مورد‌ نظر، نسخه کپی را قرار دهیم محل قرار گیری نسخه کپی را به عنوان نقطه دوم در نظر می‌گیریم. اگر خطی فرضی بین نقطه اول و دوم در نظر بگیریم، می‌توان این خط را به‌عنوان بردار جابه‌جایی موضوع معرفی نمود.
تعیین نقطه اول بردار جابه‌جایی
برای تعیین نقطه مبنا (نقطه اول بردار جابه‌جایی) بهتر است با استفاده از گیره‌های موضوعی، نقطه‌ای از موضوع اصلی را به ‌عنوان نقطه مبنا انتخاب کنیم.
تعیین نقطه دوم بردار جابه جایی
برای تعیین نقطه دوم بردار جابه‌جایی می‌توان از روش‌های زیر استفاده نمود.
روش‌ اول: با استفاده از گیره‌های موضوعی در محل نقطه موردنظر کلیک چپ کنیم.
روش ‌دوم: استفاده از روش‌های دکارتی مطلق، دکارتی نسبی، قطبی و خاصیت Ortho Mode جهت تعیین نقطه دوم بردار جابه‌جایی
دارای طول، راستا و جهت می‌باشد.
روش‌های اجرای فرمان Copy اتوکد
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش ‌اول: از طریق نوار منوی بازشوی Modify
روی نوار ‌منوی بازشوی Modify کلیک چپ می‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌های ویرایشی باز می‌شود.‌ روی فرمان Copy کلیک چپ می‌کنیم.
روش ‌دوم: از طریق نوار ‌ابزار Modify
در نوار ‌ابزار Modify روی آیکون فرمان Copy کلیک چپ می‌کنیم.
روش ‌سوم: از طریق خط ‌فرمان (Command Line)
‌حروف CO را که معرف فرمان Copy می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف CO شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
روش ‌چهارم: از طریق نوار‌ ریبون (Ribbon)
در نوار ‌ریبون، روی سربرگ Home کلیک چپ کرده تا فعال گردد سپس در پانل Modify روی آیکون فرمان Copyکلیک چپ می‌کنیم.
شکل مکان‌نما در فرمان Copy
با اجرای فرمان Copy، مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.
اعلان‌های فرمان Copy اتوکد
با فشردن کلید Esc خط فرمان را خالی می‌کنیم، سپس با یکی از روش‌های‌ چهار‌گانه، فرمان Copy را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: CO
COPY
Select objects:
اعلان (Select objects:) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید.) می‌باشد.
این اعلان در تمامی دستورات ویرایشی که باید در آن‌ها‌ انتخاب موضوعات انجام گیرد، وجود دارد. بعد از انتخاب موضوعات، کلید Enter را می‌فشاریم در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Current settings: Copy mode = Multiple
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:
مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود. عبارت (Current settings) به معنای (تنظیمات جاری) و عبارت (Copy mode = Multiple) بدین معنی است که سبک کپی، کپی چند نسخه‌ای می‌باشد.
اعلان (Specify base point) به معنای (نقطه مبنا را تعیین کنید‌) می‌باشد.
در داخل علامت کروشه ([ ])، زیر‌مجموعه‌های Displacement و Mode قرار دارد. بهتر است، جهت تهیه کپی از موضوعات، بعد از انتخاب کردن آنها از اعلان (Specify base point) استفاده شود. یعنی یک نقطه مبنا را روی موضوع اصلی، توسط گیره‌های موضوعی انتخاب کنیم. بعد از انتخاب نقطه مبنا، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify second point or [Array] <use first point as displacement>:
اعلان (Specify second point) به معنای (نقطه دوم بردار جابه‌جایی را تعیین کنید‌) می‌باشد.
بعد از انتخاب نقطه دوم بردار جابه‌جایی، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>:
اعلان (Specify second point) به معنای (نقطه دوم بردار جابه‌جایی را تعیین کنید‌) می‌باشد.
برای تعیین نقطه دوم بردار جابه‌جایی، می‌توان از روش‌های زیر استفاده نمود.
روش ‌اول: با استفاده از گیره‌های موضوعی در محل نقطه موردنظر کلیک چپ کنیم. که این روش در ترسیم نقشه بیشترین کاربرد را دارد.
روش ‌دوم: استفاده از روش‌های دکارتی مطلق، دکارتی نسبی، قطبی و خاصیت Ortho Mode جهت تعیین نقطه دوم بردار جابه‌جایی
‌زیر‌مجموعه‌های فرمان Copy اتوکدزیر‌مجموعه Mode‌
از این زیر‌مجموعه، جهت تعیین نوع سبک کپی استفاده می‌شود. این زیر مجموعه دارای دو حالت Multiple و Single می‌باشد.
زیر‌مجموعه Multiple‌
این زیر‌مجموعه که به‌عنوان زیرمجموعه پیش‌فرض فرمان نیز می‌باشد، جهت تهیه کپی چند نسخه‌ای استفاده می‌شود.
زیر‌مجموعه ‌Single
از این زیر‌مجموعه، جهت‌ ‌تهیه کپی تک نسخه‌ای استفاده می‌شود.
زیر‌مجموعه Array‌
این زیر‌مجموعه منجر به ایجاد یک کپی منظم، در فواصل یکسان می‌شود.
زیر‌مجموعه Fit‌‌
این زیر‌مجموعه پس از اجرای زیر‌مجموعه Array‌ در خط فرمان ظاهر می‌شود. با استفاده از زیر‌مجموعه Fit‌، باید فاصله‌ی بین موضوع اول تا آخر را مشخص نمود.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *