روش‌های انتخاب موضوعات‌ در اتوکد
1- انتخاب به روش کلیک چپ کردن روی موضوعات
یکی از متداول‌ترین روش‌های انتخاب، کلیک چپ کردن روی موضوعات می‌باشد.
2-انتخاب به روش Crossing اتوکد
اگر در مقابل اعلان (Select objects:) حرف C را تایپ و کلید Enter را بفشاریم، انتخاب به روش Crossing انجام خواهد ‌شد. در حالتی که مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم می‌باشد. در محل نقطه اول مورد نظر کلیک چپ می‌کنیم. مکان‌نما را به سمت نقطه دوم حرکت می‌دهیم، مشاهده می‌کنیم که یک مستطیل انتخابگر به رنگ سبز ظاهر می‌شود.
در محل نقطه دوم کلیک چپ می‌کنیم.‌ در روش انتخاب Crossing حتی اگر قسمتی از موضوع، داخل کادر مستطیل انتخابگر سبز رنگ باشد، موضوع به حالت انتخاب در‌ می‌‌آید.
3- انتخاب به روش Window اتوکد
اگر در مقابل اعلان (Select objects:) حرف W را تایپ و کلید Enter را بفشاریم، انتخاب به روش Windowانجام خواهد شد. در حالتی که مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم می‌باشد. در محل نقطه اول مورد نظر کلیک چپ می‌کنیم. مکان‌نما را به سمت نقطه دوم حرکت می‌دهیم، مشاهده می‌کنیم که یک مستطیل انتخابگر به رنگ آبی ظاهر می‌شود در محل نقطه دوم کلیک چپ می‌کنیم. در روش انتخاب Window فقط موضوعاتی انتخاب می‌شوند که کاملا داخل کادر مستطیل انتخابگر آبی رنگ باشند.
4- انتخاب به روش BOX اتوکد
اگر در مقابل اعلان (Select objects:) حروف BOX را تایپ و کلید Enter را بفشاریم، انتخاب به روش BOX انجام خواهد ‌شد. این روش ترکیبی از دو روش Crossing و Window می‌باشد. اگر مستطیل انتخابگر از راست به چپ معرفی شود مانند روشCrossing ولی اگر مستطیل انتخابگر از چپ به راست معرفی شود مانند روش Window عمل خواهد‌ کرد.‌
5- انتخاب به روش ‌Crossing Polygon اتوکد
اگر در مقابل اعلان (Select objects:) حروف CP را تایپ و کلید Enter را بفشاریم، انتخاب به روش Crossing Polygon انجام خواهد‌ شد. فرق این روش با روش Crossing در این است که به جای یک مستطیل انتخابگر از یک چند‌ضلعی انتخابگر با تعداد اضلاع نامحدود استفاده می‌شود. در روش انتخاب Crossing Polygon حتی اگر قسمتی از موضوع‌، داخل کادر چند‌ضلعی انتخابگر سبز رنگ باشد، موضوع به حالت انتخاب در‌ می‌‌آید.
6- انتخاب به روش Window Polygon اتوکد
اگر در مقابل اعلان (Select objects:) حروف WP را تایپ و کلید Enter را بفشاریم‌، انتخاب به روش Window Polygon انجام خواهد‌ شد. فرق این روش با روش Crossing در این است که به جای یک مستطیل انتخابگر از یک چند‌ضلعی انتخابگر با تعداد اضلاع نامحدود استفاده می‌شود. در روش انتخاب Window Polygon فقط موضوعاتی انتخاب می‌شوند که کاملا داخل کادر چند‌ضلعی انتخابگر آبی رنگ باشند.
7- انتخاب به روش ‌Fence اتوکد
اگر در مقابل اعلان (Select objects:) حرف F را تایپ و کلید Enter را بفشاریم، انتخاب به روش Fenceانجام خواهد ‌شد. در این روش با ترسیم پاره‌خط‌ها‌یی (به شکل خط‌چین) و عبور دادن آن از روی موضوعات مورد ‌نظر، می‌توان آنان را انتخاب کرد. پس از انتخاب می‌بایست، کلید Enter را بفشاریم.
8- انتخاب به روش ‌All اتوکداگردرمقابل اعلان (Select objects:) حروف ALL را تایپ و کلید Enter را بفشاریم، کلیه موضوعات ترسیمی انتخاب می‌شوند.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *