فرمان Edit Array ویرایش موضوعات کپی شده با فرمان Array اتوکد
با استفاده از این فرمان می‌توان موضوعات کپی شده با فرمان Array را ویرایش کرد.
روش‌های اجرای فرمان Edit Array
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش‌اول: از طریق نوار‌منوی بازشوی Modify
روی نوار‌منوی بازشوی Modify کلیک چپ می‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌های ویرایشی باز می‌شود، مکان‌نما را روی فرمان Object قرار داده، یک زیر منوی دیگر باز می‌شود حال فرمان Edit Array را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم.
روش دوم: از طریق نوار‌ ریبون (Ribbon)
در نوار ‌ریبون، روی سربرگ Home کلیک چپ کرده تا فعال گردد سپس در پانل Modify روی آیکون فرمان Edit Array کلیک چپ می‌کنیم.
شکل مکان‌نما در فرمان Edit Array اتوکد
با اجرای فرمان Edit Array، مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.
اعلان‌های فرمان Edit Array اتوکدبا فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های‌ دو‌گانه، فرمان Edit Array را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: _arrayedit
Select array:
پس از انتخاب کپی منظم، با انتخاب زیر مجموعه مورد نظر، ویرایش را انجام می‌دهیم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *