فرمان Edit Polyline ویرایش چند‌خطی‌های اتوکدبا استفاده از این فرمان می‌توان چند‌خطی‌ها را ویرایش کرد.
روش‌های اجرای فرمان Edit Polyline
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش‌اول: از طریق نوار‌منوی بازشوی Modify
روی نوار‌منوی بازشوی Modify کلیک چپ می‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌های ویرایشی باز می‌شود، مکان‌نما را روی فرمان Object قرار داده، یک زیر منوی دیگر باز می‌شود حال فرمان Edit Polyline را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم.
روش دوم: از طریق خط ‌فرمان (Command Line)
‌حروف PE را که معرف فرمان Edit Polyline می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف PE شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
روش سوم: از طریق نوار‌ ریبون (Ribbon)
در نوار ‌ریبون، روی سربرگ Home کلیک چپ کرده تا فعال گردد سپس در پانل Modify روی آیکون فرمان Edit Polyline کلیک چپ می‌کنیم.
شکل مکان‌نما در فرمان Edit Polyline
با اجرای فرمان Edit Polyline، مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.
اعلان‌های فرمان Edit Polyline ویرایش چند‌خطی‌های اتوکدبا فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های‌ سه‌گانه، فرمان Edit Polyline را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: PE
PEDIT
Select polyline or [Multiple]:
پس از انتخاب چند خطی، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurved/Type gen/Reverse/Undo]:
با انتخاب زیر مجموعه مورد نظر، ویرایش چند‌خطی را انجام می‌دهیم.
زیرمجموعه‌های‌ فرمان Edit Polyline
زیر مجموعه Close
استفاده از این زیر مجموعه، منجر به بسته شدن چند‌خطی باز می‌شود. اگر چند خطی انتخابی بسته باشد به جای زیر‌مجموعه Close، زیر مجموعه Open دیده می‌شود.
زیر مجموعه Join
با استفاده از این زیر مجموعه، می‌توان چند‌خطی باز را که با خط، کمان و یا چند‌خطی دیگر انتهای مشترک دارد را به یک چند‌خطی واحد تبدیل کرد.
زیر مجموعه Width
با استفاده از این زیر مجموعه، می‌توان پنهای چند‌خطی را تغییر داد.
زیر مجموعه type gen
در صورتی که نوع خط چند خطی از نوع پیوسته نباشد این زیر مجموعه کاربرد دارد. گزینه Off منجر به پیوسته بودن گوشه‌ها و گزینه On منجر به غیر پیوسته بودن گوشه‌ها می‌شود.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *