فرمان Fillet اتوکد
از این فرمان برای گرد‌‌کردن گوشه‌ها استفاده می‌شود، یا برای ایجاد کمانی مماس بر دو موضوع از قبل ترسیم شده و با شعاع مشخص استفاده می‌شود.
روش‌های اجرای فرمان Fillet اتوکد
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش ‌اول: از طریق نوار ‌منوی بازشوی Modify
روی نوار ‌منوی بازشوی Modify کلیک چپ می‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌های ویرایشی باز می‌شود. روی فرمان Fillet کلیک چپ می‌کنیم.
روش ‌دوم: از طریق نوار‌ ابزار Modify
در نوار ‌ابزار Modify روی آیکون فرمان Fillet کلیک چپ می‌کنیم.
روش ‌سوم: از طریق خط ‌فرمان (Command Line)
حرف Fرا که معرف فرمان Fillet می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف F شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
روش ‌چهارم: از طریق نوار ‌ریبون (Ribbon)
در نوار‌ ریبون، روی سربرگ Home کلیک چپ کرده تا فعال گردد سپس در پانل Modify روی آیکون فرمان Fillet کلیک چپ می‌کنیم.
شکل مکان‌نما در فرمان Fillet اتوکد
با اجرای فرمان Fillet، مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.
اعلان‌های فرمان ‌Fillet اتوکدبا فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های‌ چهار‌گانه، فرمان Fillet را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده، و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: F
FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
در صورتی که کل عبارات فوق در خط ‌فرمان دیده نشود، با فشردن کلید تابعی F2 وارد صفحه متنی برنامه می‌شویم. برای سویچ کردن(جا‌به‌جا شدن) بین صفحه‌ ترسیم و صفحه متنی، مجددا کلید تابعی F2 را می‌فشاریم.
عبارت (Current settings) به معنای (تنظیمات جاری‌)، عبارت (Mode = TRIM) به معنای (نوع حالت = بریدن‌) و عبارت (Radius = 0.0000) به معنای (شعاع گرد‌ کردن گوشه‌ها = صفر) می‌باشد.
اعلان (Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:) به معنای (اولین موضوع را انتخاب کنید یا]بازگشت/ چندخطی/ شعاع/ برش/ چند بار[) می‌باشد.
پس از تعیین اولین موضوع در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.
Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]:
اعلان (Select second object or shift-select to apply corner)به معنای (دومین موضوع را انتخاب کنید یا کلید Shift را پایین نگه داشته و روی دومین موضوع کلیک چپ کنید تا یک گوشه ایجاد شود) می‌باشد.
زیر‌مجموعه‌های فرمان ‌Fillet
زیر‌مجموعه Undo‌ در فرمان Fillet
با استفاده از این زیر‌مجموعه، می‌توان اثر آخرین Filletانجام شده را لغو کرد.
زیر‌مجموعه Polyline‌ در فرمان Fillet
با استفاده از این زیر‌مجموعه، تمامی گوشه‌های یک چند‌خطی به طور یکسان پخ زده می‌شود.
زیر‌مجموعه Radius‌ در فرمان Fillet
این زیر‌مجموعه، روش پیش‌‌فرض برای ایجاد گردکردن گوشه‌ها است.
زیر ‌مجموعه Trim‌ در فرمان Fillet
به صورت پیش‌‌فرض، خطوط انتخابی درصورت لزوم بریده می‌شود تا گوشه ایجاد شود. با استفاده از این زیر‌مجموعه، می‌توان تعیین کرد که قسمت‌های اضافی پاک شوند یا باقی بمانند.
زیر‌مجموعه Multiple‌ در فرمان Fillet
با استفاده از این زیر‌مجموعه، می‌توان با یک با اجرای فرمان Fillet، بیش از یک کمان را بین دو موضوع ایجاد کرد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *