فرمان Break اتوکد
از این فرمان برای برش دادن قسمتی از یک موضوع با معرفی دو نقطه ابتدا و انتها بدون نیاز به یک موضوع دیگر به عنوان لبه برش استفاده می‌شود.
روش‌های اجرای فرمان Break اتوکد
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش‌ اول: از طریق نوار‌ منوی بازشوی Modify
روی نوار ‌منوی بازشوی Modify کلیک چپ می‌کنیم ،یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌های ویرایشی باز می‌شود. روی فرمان Break کلیک چپ می‌کنیم.
روش‌ دوم: از طریق نوار ‌ابزار Modify
در نوار ‌ابزار Modify روی آیکون فرمان Break کلیک چپ می‌کنیم.
روش ‌سوم: از طریق خط ‌فرمان (Command Line)
حروف BR را که معرف فرمان Break می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف BR شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
روش‌ چهارم: از طریق نوار ‌ریبون (Ribbon)
در نوار ‌ریبون، روی سربرگ Home کلیک چپ کرده تا فعال گردد سپس در پانل Modify روی آیکون فرمان Break کلیک چپ می‌کنیم.
شکل مکان‌نما در فرمان Break اتوکدبا اجرای فرمان Break، مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.
اعلان‌های فرمان Break
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های‌ چهار‌گانه، فرمان Break را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده، و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: BR
BREAK
Select object:
اعلان (Select objects 🙂 به معنای (موضوعات را انتخاب کنید) می‌باشد.
موضوع مورد ‌نظر را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.
Specify second break point or [First point]:
برنامه کلیک چپ اول روی موضوع را به‌ عنوان، نقطه اول برش در نظر‌گرفته است .در حالی که هدف از کلیک چپ اول، فقط انتخاب موضوع بود، در مقابل اعلان فوق حرفF راکه معرف زیر‌مجموعه‌First point است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.
Specify second break point or [First point]: F
کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.
Specify first break point:
اعلان (Specify first break point) به معنای (نقطه اول برش را تعیین کنید) می‌باشد.
مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود. در محل نقطه اول برش روی موضوع کلیک چپ می‌کنیم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.
Specify second break point:
اعلان (Specify second break point) به معنای (نقطه دوم برش را تعیین کنید) می‌باشد.
مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود. در محل نقطه دوم برش روی موضوع کلیک چپ می‌کنیم. با کلیک چپ کردن در محل نقطه دوم برش روی موضوع، قسمت مشخص شده بین دو نقطه حذف می‌شود.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *