فرمان Stretch اتوکد
از این فرمان برای جهت افزایش یا کاهش طول اضلاع موضوعات ترسیمی در جهتی خاص با طول و زاویه مشخص با حفظ پیوستگی با سایر قسمت‌های آن استفاده می‌شود. پیغام‌هایی که در خط ‌فرمان بعد از اجرای فرمان Stretch ظاهر می‌شود، همانند فرمان Move می‌باشد. برای اجرای فرمان Stretch می‌بایست از روش‌های انتخاب Crossing-windowیا Crossing-polygon استفاده شود. با کلیک چپ کردن روی موضوعات، فرمان Stretch تبدیل به فرمان Move می‌شود. با انتخاب تمامی گوشه‌ها یک موضوع ترسیمی، به جای افزایش یا کاهش طول اضلاع، جابه‌جایی صورت می‌پذیرد. در فرمان Stretch، جهت افزایش یا کاهش طول اضلاع یک موضوع می‌بایست گوشه‌های مرتبط با آن اضلاع فقط انتخاب شوند.
برای افزایش یا کاهش خطوط و یا کمان‌ها فقط یکی از نقاط ابتدایی یا انتهایی می‌بایست انتخاب گردد. اگر دو نقطه ابتدا و انتها با هم انتخاب شوند، به جای افزایش یا کاهش طول خطوط و کمان‌ها، جابه‌جایی صورت می‌پذیرد. برای افزایش یا کاهش طول چند ضلعی‌های، از قبیل مربع و مستطیل بهتر است کلید تابعی‌F8 را که معرف خاصیت‌Ortho Mode‌ است را فعال کنیم تا شکل هندسی موضوع بهم نریزد. امکان امتداد دادن و یا فشردن موضوعاتی از قبیل دایره‌ها و بیضی‌ها توسط فرمان Stretch وجود ندارد، زیرا ما‌هیت موضوعات هندسی از بین می‌رود.
روش‌های اجرای فرمان Stretch اتوکد
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش‌ اول: از طریق نوار‌ منوی بازشوی Modify
روی نوار‌منوی بازشوی Modify کلیک چپ می‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌های ویرایشی باز می‌شود. ‌روی فرمان Stretch کلیک چپ می‌کنیم.
روش ‌دوم: از طریق نوار‌ ابزار Modify
در نوار ‌ابزار Modify روی آیکون فرمان Stretch کلیک چپ می‌کنیم.
روش ‌سوم: از طریق خط ‌فرمان (Command Line)
حرف S را که معرف فرمان Stretch می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف S شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
روش ‌چهارم: از طریق نوار ‌ریبون (Ribbon)
در نوار ‌ریبون، روی سربرگ Home کلیک چپ کرده تا فعال گردد سپس در پانل Modify روی آیکون فرمان Stretch ‌کلیک چپ می‌کنیم.
شکل مکان‌نما در فرمان Stretch اتوکدبا اجرای فرمان Stretch، مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.
اعلان‌های فرمان Stretch اتوکد
با فشردن کلید Esc، خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های‌ چهار‌گانه، فرمان Stretch را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده، و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: S
STRETCH
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon…
Select objects:
عبارت (Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon…) به معنای (برای انتخاب موضوعات از روش‌های انتخاب Crossing-windowیا Crossing-polygon استفاده شود) می‌باشد.
اعلان (Select objects:) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید.) می‌باشد.
این اعلان در تمامی دستورات ویرایشی که باید در آن‌ها‌ انتخاب موضوعات انجام گیرد، وجود دارد. بعد از انتخاب موضوعات، کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده، و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:
عبارت (Specify base point) به معنای (نقطه مبنا را تعیین کنید‌) می‌باشد.
بهتر است، جهت افزایش یا کاهش طول موضوعات بعد از انتخاب کردن موضوعات، از عبارت (Specify base point) استفاده شود. یعنی یک نقطه مبنا را روی موضوع مورد‌ نظر جهت افزایش یا کاهش طول موضوعات، توسط گیره‌های موضوعی انتخاب می‌کنیم.
پس از تعیین نقطه مبنا در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify second point <use first point as displacement>:
اعلان (Specify second point) به معنای (نقطه دوم بردار جابه‌جایی را تعیین کنید ) می‌باشد.
برای تعیین نقطه دوم بردار جابه‌جایی می‌توان از روش‌های زیر استفاده نمود.
روش ‌اول: با استفاده از گیره‌های موضوعی در محل نقطه مفروض کلیک چپ کنیم.
روش ‌دوم: استفاده از روش‌های دکارتی مطلق، دکارتی نسبی، قطبی و خاصیت Ortho Mode جهت تعیین نقطه دوم بردار جابه‌جایی.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *