فرمان Rectangle مستطیل اتوکد از این فرمان برای ترسیم چهارضلعی‌های بهم ‌پیوسته از قبیل مربع و مستطیل به‌صورت افقی، مورب، گوشه گرد و گوشه پخ‌ خورده استفاده می‌شود. مستطیل رسم شده به‌صورت یک مجموعه واحد می‌باشد، یعنی با کلیک چپ روی یکی از اضلاع، کل مستطیل انتخاب می‌شود.
روش‌های اجرای فرمان Rectangle مستطیل اتوکد
با فشردن کلید Esc از صفحه کلید خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش ‌اول‌: ‌از طریق نوار منوی بازشوی Draw مستطیل اتوکد
روی نوار منوی بازشوی Draw کلیک چپ می‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها‌ی ترسیمی ظاهر می‌شود. روی فرمان Rectangle کلیک چپ می‌کنیم.
روش‌ دوم: از طریق نوار‌ابزار Draw مستطیل اتوکد
در نوار ‌ابزار Draw روی آیکون فرمان Rectangle کلیک چپ می‌کنیم.
روش ‌سوم: ‌از طریق خط ‌فرمان (Command Line) مستطیل اتوکد
حروف REC را که معرف فرمان Rectangle می‌باشد را در خط‌ فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف REC شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
روش ‌چهارم‌: ‌از طریق نوار ‌ریبون (Ribbon) مستطیل اتوکد
در نوار ‌ریبون، روی سربرگ Home کلیک چپ کرده تا فعال گردد، سپس در پانل Draw روی آیکون فرمان Rectangle کلیک چپ می‌کنیم.
شکل مکان‌نما در فرمان Rectangle مستطیل اتوکد
با اجرای فرمان Rectangle، مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.
2-5-3اعلان‌ها‌ی فرمان Rectangle مستطیل اتوکد
با فشردن کلید Esc از صفحه کلید خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های‌ چهار‌گانه، فرمان Rectangle را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: REC
RECTANG
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
اعلان (Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:) به معنای اولین گوشه مستطیل را تعیین کنید یا ]پخ زدن/‌تغییر ارتفاع/گرد‌ کردن گوشه‌ها/ضخامت در راستای محور Z/ ضخامت خطوط محیطی[) می‌باشد.
گوشه اول را می‌توان با وارد کردن مختصات گوشه مورد‌ نظر از طریق مختصات ‌دکارتی و یا کلیک چپ از طریق ماوس معرفی نمود. پس از معرفی اولین گوشه مستطیل در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:
اعلان (Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation] 🙂 به معنای (گوشه بعدی مستطیل را تعیین کنید یا]مساحت/‌ابعاد/‌چرخش[) می‌باشد.
روش‌های سه‌گانه ترسیم چهار‌ضلعی‌ها مستطیل اتوکد
روش ‌اول: بر اساس معرفی دو گوشه که تشکیل یکی از اقطار چهار‌ضلعی را بدهد. این روش پیش‌فرض فرمان است.
روش ‌دوم: پس از معرفی اولین گوشه چهارضلعی بر اساس مساحت مشخص و تعیین نمودن طول و یا عرض دلخواه (Area)
روش ‌سوم: پس از معرفی اولین گوشه چهار‌ضلعی و تعیین نمودن طول و عرض چهار‌ضلعی (Dimensions)
زیر‌مجموعه‌های فرمان Rectangle مستطیل اتوکد
فرمان Rectangle دارای هشت زیرمجموعه می‌باشد. که در داخل علامت کروشه ([ ]) قرار دارند.
زیرمجموعه‌های Chamfer،Elevation ، Fillet،Thickness وWidth که پس از اعلان (Specify first corner point) ظاهر می‌گردد.
زیرمجموعه‌های Area، Dimensions و Rotation که پس از اعلان (Specify other corner point ) ظاهر می‌گردد.
زیرمجموعه Chamfer مستطیل اتوکد
از این زیر‌مجموعه برای پخ ‌زدن تمامی گوشه‌های چهار‌ضلعی استفاده می‌شود.
زیرمجموعه Fillet‌ مستطیل اتوکد
از این زیر‌مجموعه برای گرد‌ کردن تمامی گوشه‌های چهار‌ضلعی استفاده می‌شود.
زیرمجموعه Elevation‌ مستطیل اتوکد
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، چهار‌ضلعی را در امتداد محور Z در سمت بالا و یا پایین ترسیم کرد.
زیرمجموعه ‌Thickness مستطیل اتوکد
این زیر‌مجموعه موجب نسبت دادن ضخامتی در جهت محور Z‌ها به چهار‌ضلعی می‌شود.
زیرمجموعه ‌Width مستطیل اتوکد
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، پهنای دلخواهی را به خطوط ترسیم کننده مستطیل نسبت داد.
زیرمجموعه ‌Rotation‌ مستطیل اتوکد
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، مقدار زاویه چرخش چهار‌ضلعی را نسبت به محور قرار دادی X‌‌ها تعیین نمود.
زیرمجموعه ‌Area‌ مستطیل اتوکد
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، پس از معرفی اولین گوشه چهار‌ضلعی بر اساس مساحت مشخص و تعیین نمودن طول و یا عرض دلخواه، چهار‌ضلعی را ترسیم نمود. (Area)
زیرمجموعه Dimensions‌ مستطیل اتوکد
با استفاده از این زیر‌مجموعه می‌توان، پس از معرفی اولین گوشه چهار‌ضلعی و تعیین نمودن طول و عرض، چهار ضلعی را ترسیم نمود. (Dimensions)

4 دیدگاه درباره “فرمان Rectangle مستطیل اتوکد دوبعدی 2016

  1. نه تنها این مطلب بلکه بقیه مطالبسایت‌ هم
    خیلی خوب بودند. تشکر میکنم به خاطر مطالب خوبتون.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *