فرمان‌Polyline چند خطی اتوکد دوبعدیاز این فرمان برای ترسیم چند‌خطی‌ها‌ استفاده می‌شود. چند‌خطی‌ها، ترکیبی پیوسته از پاره‌خط‌ها و یا کمان‌ها می‌باشند که به عنوان یک موضوع واحد شناسایی می‌شوند.
مهم‌ترین کاربرد‌های فرمان ‌Polyline چند خطی اتوکد دوبعدی
1- از این فرمان برای ترسیمات موضوعاتی که ترکیبی از خطوط و کمان‌ها می‌باشند، استفاده می‌گردد. پیش‌فرض فرمان در ترسیم موضوعات در حالت ترسیم خط می‌باشد، که برای تغییر از حالت ترسیم خط به کمان، از زیر‌مجموعه‌Arc این فرمان استفاده می‌شود.
2- با استفاده از این فرمان، می‌توان در حین ترسیم، ضخامت ابتدا و انتهای خطوط و کمان‌ها را تعیین نمود.
3- این موضوعات علاوه بر متصل بودن، بهم‌ پیوسته نیز هستند. یعنی اگر روی یکی از خطوط و یا کمان‌ها‌ی یک موضوع چند‌خطی ترسیمی، کلیک ‌چپ کنیم ‌تمام اجزای موضوع ترسیمی، در حالت انتخاب قرار می‌‌‌گیرند.
روش‌های اجرای فرمان ‌Polyline چند خطی اتوکد دوبعدی
با فشردن کلید Esc از صفحه کلید خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش‌ اول: از طریق نوار منوی بازشوی ‌Draw
‌روی نوار منوی بازشوی ‌Draw کلیک ‌چپ می‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها‌ی ترسیمی ظاهرمی‌شود. روی فرمان ‌Polyline کلیک ‌چپ می‌کنیم.
روش‌ دوم‌: ‌از طریق نوار ‌ابزار ‌Draw
در نوار ابزار ‌Draw روی آیکون فرمان ‌Polyline کلیک ‌چپ می‌کنیم.
روش‌سوم‌:‌ از طریق خط ‌فرمان (Command Line)
حروف ‌PL را که معرف فرمان ‌ Polylineمی‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف ‌PL شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
روش ‌چهارم : از طریق نوار ‌ریبون (Ribbon)
در نوار ‌ریبون، روی سربرگ‌Home کلیک ‌چپ کرده تا فعال گردد، سپس ‌در پانل ‌Draw روی آیکون فرمان Polyline کلیک ‌چپ می‌کنیم.
شکل مکان‌نما در فرمان ‌Polyline چند خطی اتوکد دوبعدی
با اجرای فرمان‌Polyline ، مکان‌نما به ‌حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.
اعلان‌ها‌ی فرمان‌Polyline
با فشردن کلید Esc از صفحه کلید خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های‌ چهار‌گانه، فرمان Polyline را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: _plineSpecify start point:
اعلان ‌(Specify start point) به معنای (نقطه ‌ابتدای چند‌خطی را تعیین کنید) می‌باشد.
پس از معرفی نقطه ‌اول در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
عبارت ‌(Current line-width is 0.0000) به معنای ‌(ضخامت خط جاری صفر است) می‌باشد. مفهوم پیغام این است که ضخامت تمام موضوعاتی که با فرمان‌ Polyline ترسیم خواهد ‌شد، صفر می‌باشد.
اعلان (Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:) به معنای (نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا ]کمان/نصف ضخامت/طول/ظاهرگشت/ضخامت[) می‌باشد.
در مقابل این اعلان، نقطه ‌دوم چند‌خطی را تعیین می‌کنیم تا پاره‌خطی از نقطه ‌اول به دوم ترسیم شود.
پس از معرفی نقطه ‌دوم در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
این اعلان شبیه اعلان مرحله ‌قبل می‌باشد با این تفاوت که زیر‌مجموعه Closeبه آن اضافه‌ شده ‌است.
زیر‌مجموعه‌های فرمان Polyline چند خطی اتوکد دوبعدی
فرمان ‌Polyline دارای‌ شش زیرمجموعه به نام‌های ‌Arc،Halfwidth ،‌Length ،Undo ، Width و‌Close می‌باشد. که در داخل علامت کروشه ([ ]) قرار دارند.
این زیر‌مجموعه‌ها پس از اعلان (Specify start point) ظاهر می‌گردد. یعنی تا وقتی که نقطه ‌ابتدای چند‌‌خطی را معرفی نکرده باشیم، هیچ یک از زیر‌مجموعه‌های فرمان ظاهر نخواهد شد.
زیرمجموعه Width چند خطی اتوکد دوبعدی
منظور از ‌Width پهنای چند‌خطی یا به عبارتی عرض یا ضخامت خطوط و کمان‌ها‌ی آن است. هر قطعه از چند‌خطی می‌تواند دارای پهنای متفاوتی در ابتدا و انتها باشد.
زیرمجموعه Halfwidth چند خطی اتوکد دوبعدی
تفاوت زیرمجموعه Halfwidthبا زیرمجموعهWidth در این است که به جای ضخامت کامل خط یا کمان ترسیمی، نصف آن را در ابتدا و انتهای خطوط و یا کمان‌ها می‌خواهد.
زیرمجموعه Length چند خطی اتوکد دوبعدی
این زیر‌مجموعه به‌ دو حالت قابل اجرا است.
حالت ‌اول‌:‌ درحین اجرای فرمان
اگر در حین اجرای فرمان از این زیر‌مجموعه استفاده ‌شود، می‌توان خطی با طول مشخص از انتهای خط ‌قبلی و در امتداد آن و یا مماس بر کمان آخر ترسیم کرد.
حالت ‌دوم‌‌:‌ پس از لغو دستور و اجرای مجدد فرمان
اگر از این زیر‌مجموعه در ابتدای ترسیم استفاده‌ شود، خط جدید موازی با آخرین خط یا مماس بر کمان ترسیمی در فرمان قبلی خواهد بود.
زیرمجموعه Undo چند خطی اتوکد دوبعدی
این زیر‌مجموعه باعث بازگشت به یک مرحله قبل می‌شود.
زیرمجموعه‌Arc چند خطی اتوکد دوبعدی
همان‌طور که در ابتدای فرمان گفتیم، چند‌خطی‌ها، ترکیبی پیوسته از پاره‌خط‌ها و یا کمان‌ها می‌باشند که به عنوان یک موضوع واحد شناسایی می‌شوند.
بعد از اجرای زیرمجموعه‌Arc در داخل علامت کروشه ‌([ ]) شش زیرمجموعه دیگر به نام‌هایAngle ، Center، Direction، Radius،Second pt و Line به لیست زیر‌مجموعه‌های فرمان اضافه می‌شود.
زیرمجموعه Line چند خطی اتوکد دوبعدی
از زیرمجموعه ‌Line جهت تغییر حالت ترسیم از کمان به خط استفاده می‌شود.
از زیرمجموعه‌های ‌Angle،Center ، ‌Direction،Radius ،Second pt جهت ترسیم کمان استفاده می‌شود.
زیرمجموعه ‌Close چند خطی اتوکد دوبعدی
از این زیر‌مجموعه جهت متصل شدن آخرین نقطه چند‌خطی به اولین نقطه آن و بسته شدن چند‌خطی می‌شود.
اگر آخرین موضوع ترسیمی خط باشد، با اجرای زیرمجموعه Close، یک خط از نقطه آخر به نقطه ‌اول چند‌خطی متصل می‌شود.
اگر آخرین موضوع ترسیمی کمان باشد، با اجرای زیرمجموعه Close، یک کمان از انتهای کمان آخر به نقطه ‌اول چند‌خطی متصل می‌شود.

یک دیدگاه درباره “فرمان Polyline چند‌خطی‌ها‌ی اتوکد دوبعدی 2016

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *