سربرگ Polar Traking جهت مقید نمودن پاره‌خط مجازی در زوایای غیر قائمه و مضارب خاص اتوکد
از این سربرگ جهت مقید نمودن پاره‌خط مجازی در زوایای غیر قائمه و مضارب خاص استفاده می‌شود.
در نوار وضیعت روی مثلث مشکی رنگ سمت راست آیکون Polar Traking، کلیک چپ می‌کنیم یک منوی میانبر ظاهر می‌شود. سپس روی گزینه …Tracking Settings کلیک چپ می‌کنیم.
کادر محاوره‌ایDrafting Settings در حالی که سربرگ Polar Traking فعال است، ظاهر می‌شود.
روش‌های فعال یا غیر‌فعال کردن خاصیت‌Polar Tracking
روش ‌اول:‌ فشردن کلید تابعی F10‌
روش دوم: استفاده از کلید ترکیبی (CTRL+U)، نگه داشتن کلید CTRL و فشردن همزمان کلید حرف U
روش ‌سوم:‌ کلیک چپ روی آیکون ‌Polar Tracking در نوار ‌وضعیت.
مشخصات سربرگ Polar Tracking
جهت فعال کردن خاصیت Polar Traking در مستطیل سمت چپ گزینه Polar Traking On (F10) کلیک چپ می‌کنیم.
ناحیه Polar Angle settings
با استفاده از لیست بازشوی‌Increment angle ، می‌توان پاره‌خط مجازی را در مضارب خاصی، مقید نمود. در حالت پیش‌فرض عدد 90 درجه در لیست بازشوی قرار دارد.
در صورتی که بخواهیم پاره‌خط مجازی را در زاویه دیگری علاوه بر زاویه انتخابی از لیست بازشوی Increment angle مقید نماییم، تیک گزینه Additional angles را فعال می‌کنیم. تا کادر متنی زیر آن از رنگ شیری به سفید‌، تغییر رنگ دهد حال روی دکمه New، کلیک چپ می‌کنیم و زاویه مورد نظر را در داخل فیلد ظاهر شده در کادر تایپ می‌کنیم. جهت پاک کردن زاویه ورودی در کادر، روی آن کلیک چپ می‌کنیم، سپس روی دکمه Delete، کلیک چپ می‌کنیم.
ناحیهObject Snap Tracking Settings
گزینه Track orthogonally only
با استفاده از این گزینه، زاویه‌های Object Snap Tracking به‌صورت افقی و عمودی می‌باشد.
گزینه Track using all polar angle Setting
با استفاده از این گزینه، زاویه‌های Object Snap Tracking با زاویه‌های تعریف شده در سربرگ Tracking ‌Polar، منطبق می‌شود.
ناحیه Polar Angle measurement
گزینه Abosoluteبا استفاده از این گزینه، مبنای محاسبه زاویه در حالتTracking ‌Polar ، حالت مطلق می‌باشد.
گزینه Relative to last seagmentبا استفاده از این گزینه، مبنای محاسبه زاویه در حالتTracking ‌Polar ، راستای آخرین خط ترسیمی می‌باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *