فرمان ‌Donut رسم حلقه‌های توپر و توخالی اتوکد
از این فرمان برای ترسیم حلقه‌های توپر و توخالی استفاده می‌شود.
حلقه‌ها شامل دو قطر داخلی و خارجی هستند، اگر قطر داخلی صفر باشد یک دایره توپر ایجاد (شکل الف)، اگر قطر داخلی و خارجی برابر باشند، یک دایره ایجاد (شکل ب)، ولی اگر قطر داخلی و خارجی برابر نباشند یک حلقه ایجاد می‌گردد. (شکل پ)
روش‌های اجرای فرمان Donut رسم حلقه‌های توپر و توخالی اتوکد
با فشردن کلید Esc از صفحه کلید خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش ‌اول: از طریق نوار منوی بازشوی Draw
روی نوار منوی بازشوی Draw کلیک چپ می‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌های ترسیمی ظاهر می‌شود. روی فرمان Donut کلیک چپ می‌کنیم.
حروف DO را که معرف فرمان Donut می‌باشد را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف DO شروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
روش‌ سوم: از طریق نوار ‌ریبون (Ribbon)‌
در نوار‌ ریبون، روی سربرگ Home کلیک چپ کرده تا فعال گردد، سپس در پانل Draw روی آیکون فرمان Donut کلیک چپ می‌کنیم.
شکل مکان‌نما در فرمان Donut
با اجرای فرمان Donut‌، مکان‌نما به ‌حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.
اعلان‌های فرمان‌Donut
با فشردن کلید Esc از صفحه کلید خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های‌ سه‌گانه، فرمان Donut را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده، و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: DO
DONUT
Specify inside diameter of donut <0.5000>:
اعلان (Specify inside diameter of donut <0.5000> 🙂 به معنای (قطر ‌داخلی حلقه را وارد کنید) می‌باشد.
در داخل کادر پیش‌فرض عدد 5/0 به عنوان قطر داخلی حلقه وجود ‌دارد. پس از معرفی قطر‌ داخلی، کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify outside diameter of donut <1.0000>:
اعلان (Specify outside diameter of donut <1.0000> 🙂 به معنای (قطر خارجی حلقه را وارد کنید) می‌باشد.
در داخل کادر پیش‌‌فرض عدد 1 به عنوان قطرخارجی حلقه وجود دارد. پس از معرفی قطر‌خارجی کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify center of donut or <exit>:
اعلان (Specify center of donut or <exit>:) به معنای (مرکز حلقه را انتخاب کنید) می‌باشد.
پس از انتخاب مرکز حلقه، کلید Enter را می‌فشاریم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *