فرمان Hatch هاشور زدن اتوکد
از این فرمان برای درج هاشور در موضوعات استفاده می‌شود. پس از اجرای فرمان کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant ظاهر می‌شود.
روش‌های اجرای فرمان ‌Hatch هاشور زدن اتوکد
با فشردن کلید Esc از صفحه کلید خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش ‌اول: از طریق نوار ‌منوی بازشوی Draw
روی نوار منوی بازشوی Draw کلیک ‌چپ می‌‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها‌ی ترسیمی ظاهر می‌شود. روی فرمان Hatch کلیک ‌چپ می‌کنیم.
روش ‌دوم: از طریق خط فرمان (Command Line)
حرف H را که معرف فرمان Hatch می‌باشد را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Hشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
روش‌ سوم: از طریق نوار ‌ریبون (Ribbon)
در نوار ‌ریبون، روی سربرگ Home کلیک چپ کرده تا فعال گردد، سپس در پانل Draw روی آیکون فرمان Hatchکلیک چپ می‌کنیم.
پس از اجرای فرمان، سربرگ Hatch Creation به نوار ریبون‌ها اضافه می‌شود
شکل مکان‌نما در فرمان Hatch
با اجرای فرمان Hatch‌، مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.
اعلان‌های فرمان Hatch
با فشردن کلید Esc از صفحه کلید خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های‌ سه‌گانه، فرمان Hatch را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.
Command: H
HATCH
Pick internal point or [Select objects/Undo/seTtings]:
اعلان (Pick internal point) به معنای (یک نقطه داخل موضوع بسته معرفی کنید) می‌باشد.
مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم می‌باشد، داخل موضوع بسته مورد ‌نظر کلیک چپ می‌کنیم. ‌در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Pick internal point or [Select objects/Undo/seTtings]:
جهت خارج شدن از فرمان کلید Esc را می‌فشاریم.
سربرگ Hatch در کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiantجهت انجام تنظیمات هاشور‌ها از کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant استفاده می‌کنیم. پس از اجرای فرمان Hatchدر خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: H
HATCH
Select objects or [picK internal point/Undo/seTtings]:
حرف T را که معرف زیر‌مجموعه seTtingsاست در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم. سپس کلید Enter را می‌فشاریم. کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant ظاهر می‌شود.
ناحیه Type and pattern
لیست بازشوی Type
با استفاده از این لیست بازشوی، می‌توان نوع الگوی هاشور را انتخاب کرد.
سبک Predefined
با استفاده از این سبک می‌توان، از الگوهای هاشور موجود در کتابخانه هاشور استفاده کرد.
سبک User defined
بر اساس نوع خط جاری در فایل جاری که با معرفی زاویه خط‌های هاشور و فاصله بین خط‌ها ترسیم می‌شود.
سبک Custom
بر اساس هاشورهای سفارشی ساخته شده توسط کاربر ترسیم می‌شود.
لیست بازشویPattern
اگر نوع هاشور انتخابی از نوع Predefined (در لیست بازشوی Type) باشد، می‌توان از طریق این گزینه، الگوهای آماده را مشاهده و انتخاب کرد. با کلیک چپ روی دکمه سه‌ نقطه‌چین سمت راست لیست بازشوی Pattern، کادر محاوره‌ای Hatch Pattern Palette ظاهر می‌شود.
این کادر دارای چهار سربرگ می‌باشد.
سربرگ ‌Other Predefined
با استفاده از این سربرگ می‌توان از الگوهای هاشور موجود در کتابخانه هاشور‌ها استفاده کرد. برای انتخاب هاشور مورد نظر کافی است 2 بار روی آن کلیک چپ کنیم.
لیست بازشوی Color
با استفاده از این لیست بازشوی، می‌توان رنگ الگوی هاشور و رنگ پس زمینه آن را تنظیم کرد.
لیست بازشوی اول از سمت راست مربوط به تنظیم رنگ پس زمینه هاشور و لیست بازشوی دوم از سمت راست مربوط به تنظیم رنگ الگوی هاشور می‌باشد.
گزینه Swatch
در کادر مربوط به این گزینه، قسمتی از الگوی هاشور انتخابی دیده می‌شود. با کلیک چپ در کادر Swatch، کادر محاوره‌ایHatch Pattern Palette ظاهرمی‌شود.
ناحیه Angle and Scale
لیست بازشوی Angle
با استفاده از این لیست بازشوی، می‌توان‌ زوایای پیش‌فرض الگوی هاشور را تغییر داد. زوایایی که در این کادر وارد می‌شوند با زوایای اصلی الگوی هاشور نسبت به محور افقی جمع می‌شوند.
لیست بازشوی Scale
با استفاده از این لیست بازشوی، می‌توان فاصله خطوط الگوی هاشور را افزایش یا کاهش داد.
کادر متنی‌Spacing
این کادر متنی زمانی فعال می‌باشد که نوع الگوی انتخابی از نوع User defined باشد. در این حالت الگوی هاشور از نوع خط جاری، فایل جاری است که برای تنظیم فواصل بین خطوط از کادر متنی Spacing استفاده می‌شود.
گزینه Double
این کادر متنی زمانی فعال می‌باشد که نوع الگوی انتخابی از نوع User defined باشد. با انتخاب این گزینه، خطوطی عمود بر خطوط اصلی هاشور ایجاد می‌شود. که در کادر تصویری Swatch، دیده می‌شوند.
لیست بازشوی ISO pen width
با استفاده از این لیست بازشوی، می‌توان ضخامت خطوط هاشور انتخابی از سربرگ ISO موجود در کادر محاوره‌ای
Hatch Pattern Palette را تنظیم کرد.
ناحیه Hatch origin
گزینه Use current origin
با استفاده از این گزینه، نقطه مبنای جاری هاشور تعیین می‌شود. نقطه مبنای هاشور در این حالت (0,0) می‌باشد.
ناحیه Boundaries
با استفاده از این ناحیه می‌توان محدوده هاشور را تعیین کرد.
دکمه Pick points
با کلیک چپ روی این دکمه، کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant از صفحه ‌ترسیم محو شده و با کلیک چپ داخل محدوده بسته، محدوده درج هاشور را انتخاب می‌کنیم.
دکمه Select objects
با کلیک چپ روی این دکمه، کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant از صفحه‌ ترسیم محو شده و به جای کلیک چپ داخل محدوده هاشور، موضوعاتی که محدوده هاشور را مشخص می‌کنند، را انتخاب می‌کنیم.
دکمه Remove boundaries
از این دکمه برای حذف محدوده‌های هاشور استفاده می‌شود.
دکمه Recreate boundary
از این دکمه برای ایجاد یک چند‌خطی روی محدوده هاشور استفاده می‌شود.
دکمه View Selections
از این دکمه برای مشاهده محدوده‌های هاشور استفاده می‌شود.
ناحیه Options
گزینه Associative
با فعال بودن این گزینه، هاشور ترسیمی و محدوده هاشور نسبت به هم ‌پیوسته می‌باشند.
گزینه Create separate hatches
با فعال بودن این گزینه، چند محدوده که با یک بار اجرای فرمان Hatch، هاشور در آنان درج گردیده است در حکم موضوع جداگانه برای اتوکد شناخته می‌شوند. یعنی با یک بار کلیک چپ داخل یکی از محدوده‌های هاشور، فقط همان هاشور انتخاب می‌شوند.
آیکون Inherit properties
از این آیکون برای انتقال ویژگی‌های یک هاشور از یک محدوده به یک محدوده هاشور دیگر استفاده می‌شود.
ناحیه Islands
جهت مشاهده ناحیه Islands، از کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant روی علامت فلش مشکی رنگ پایین کادر کنار دکمه Help کلیک چپ می‌کنبم تا ناحیه Islands، در کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant نمایش داده شود.
اگر در یک شکل محدوده‌های هاشور درون یکدیگر قرار بگیرند، اتوکد موضوعات کوچک را به عنوان جزیره در نظر می‌گیرد.
نحوه درج هاشور در جزیره‌ها به سه صورت زیر می‌باشد.
گزینه ‌Normal
با استفاده از این گزینه، اتوکد جزیره‌ها را به صورت یکی در‌میان و از خارجی‌ترین جزیره هاشور می‌زند.
گزینه‌Outer
با استفاده از این گزینه، اتوکد خارجی‌ترین محدوده را هاشور می‌زند.
گزینه ‌Ignore
با استفاده از این گزینه، اتوکد تمام محدوده را هاشور می‌زند.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *