شکل مکان‌نما در فرمان Measure
با اجرای فرمان Measure، مکان‌نما به‌ حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.
اعلان‌های فرمان Measure
با فشردن کلید Esc از صفحه کلید خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس با یکی از روش‌های‌ سه‌گانه، فرمان Measure را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده، و در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: ME
MEASURE
Select object to measure:
اعلان (Select object to measure 🙂 به معنای (موضوع مورد نظر را برای تقسیم کردن انتخاب کنید) می‌باشد.
پس از انتخاب موضوع مورد نظر با کلیک چپ کردن، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify length of segment or [Block]:
مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.
اعلان (Specify length of segment or [Block]: به معنای (طول تقسیمات را وارد کنید یا ]بلوک[) می‌باشد.
طول تقسیمات را با تایپ عدد مورد نظر در خط ‌فرمان معرفی می‌کنیم، در صورتی که نوع نقطه را تغییر داده باشیم در تقسمات قابلمشاهده می‌باشد.
زیرمجموعه Block
با استفاده از این زیر‌مجموعه، می‌توان به جای نقطه از موضوع بلوک شده استفاده کرد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *