Helix مسیر مارپیچ در اتوکد دو بعدی 2019

یک مسیر مارپیچ به مرکز A و شعاع خارجی 3 و شعاع داخلی 1 با فرمان Helix (مسیر مارپیچ) رسم کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

حرف HELرا که معرف فرمان Helix (مسیر مارپیچ) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف HELشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify center point of base) به معنای ‌(نقطه‌ مرکز برای شکل تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات ‌نقطه مرکز‌ دایره را‌ (30,20) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه مرکز‌ دایره، کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین به نقطه مرکز‌ دایره متصل می‌گردد. و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify base radius) به معنای ‌(شعاع‌ پایه شکل را تعیین کنید) می‌باشد.

شعاع پایه شکل را عدد 3 تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify top radius) به معنای ‌(شعاع‌ بالایی شکل را تعیین کنید) می‌باشد.

شعاع بالایی شکل را عدد 1 تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify helix height) به معنای ‌(ارتفاع مارپیچ را تعیین کنید) می‌باشد.

ارتفاع مارپیچ را عدد صفر تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *