Donut حلقه قطر ها برابر در اتوکد دو بعدی 2019

یک حلقه به مختصات نقطه مرکز A و قطر داخلی و خارجی 10 رسم کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

حرف DOرا که معرف فرمان Donut (حلقه) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف DOشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify inside diameter of donut <0.5000> 🙂 به معنای (قطر ‌داخلی حلقه را وارد کنید) می‌باشد.

عدد 10 را به عنوان قطر داخلی تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify outside diameter of donut <1.0000> 🙂 به معنای (قطر خارجی حلقه را وارد کنید) می‌باشد.

عدد 10 را به عنوان قطر خارجی تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و به‌ همراه مکان‌نما یک حلقه نیز در صفحه ترسیم قرار دارد.

اعلان (Specify center of donut or <exit>:) به معنای (مرکز حلقه را انتخاب کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه A را (40,30) معرفی می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify center of donut or <exit>:) به معنای (مرکز حلقه را انتخاب کنید) می‌باشد.

کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *