Revision Cloud ابرک Freehand در اتوکد دو بعدی 2019

شکل زیر را با گزینه Freehand (با دست باز) فرمان Revision Cloud (ابرک) رسم نمایید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

حرف REVCرا که معرف فرمان Revision Cloud (ابرک) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف REVCشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>:) به معنای (نقطه شروع را تعیین کنید یا ]طول کمان/موضوع/سبک ترسیم [) می‌باشد. ابتدا حداقل و حداکثر طول کمان ابرک را عدد 2 معرفی می‌کنیم. حرف A را که معرف زیر مجموعه Arc length است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify minimum length of arc <0.5000>:) به معنای (حداقل طول کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

در داخل کادر پیش‌فرض، عدد 0.5 به عنوان حداقل طول کمان می‌باشد. عدد 2 را در خط فرمان، تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify maximum length of arc <2.0000>:) به معنای (حداکثر طول کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

در داخل کادر پیش‌فرض، عدد 2 به عنوان حداکثر طول کمان می‌باشد. عدد 2 را در خط فرمان، تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

حرف F را که معرف زیر مجموعه Freehand (با دست باز) است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify first point:) به معنای (اولین نقطه ابرک را تعیین کنید) می‌باشد.

بر روی یک نقطه داخل صفحه کلیک چپ می کنیم.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان نما را به سمت راست حرکت می دهیم.

سپس مکان نما را به سمت بالا حرکت می دهیم.

سپس مکان نما را به سمت چپ حرکت می دهیم.

سپس مکان نما را به سمت بالا حرکت می دهیم.

سپس مکان نما را به سمت چپ حرکت می دهیم.

سپس مکان نما را به سمت پایین حرکت می دهیم.

سپس مکان نما را به سمت چپ حرکت می دهیم.

سپس مکان نما را به سمت پایین حرکت می دهیم تا به نقطه اول برسیم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *