Inquiry Area در اتوکد دو بعدی 2019

مساحت و محیط مستطیل FGHI را تعیین کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف RECرا که معرف فرمان Rectangle (مستطیل) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف RECشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first corner point) به معنای (اولین گوشه مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌F را ‌(10,70) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهF کلید Enter را می‌فشاریم. گوشه اول مستطیل در محل نقطه Fظاهر گردید و مکان‌نما به گوشه دوم یا بعدی (که بتواند تشکیل یک قطر را بدهد) متصل می‌گردد.

با حرکت دادن مکان‌نما (از طریق حرکت دادن ماوس) در جهت‌های شمال ‌شرق، شمال‌ غرب، جنوب‌ شرق و جنوب ‌غرب صفحه ترسیم، مشاهده می‌شود مستطیل در حالت‌های مختلف قابلیت رسم را دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify other corner point) به معنای (گوشه بعدی مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه H نسبت به نقطه‌F ، به اندازه ‌10 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X و به اندازه 5 واحد در راستای مثبت محور Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌F قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت ‌5,10@ را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه ‌10 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 5 واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد 10 را به عنوان مولفه محور‌X، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌5 را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌H کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

مکان‌نما را روی نوار منویTools قرار داده و کلیک ‌چپ می‌کنیم. یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها ظاهر می‌شود.

مکان‌نما را روی فرمان Inquiry قرار می‌دهیم تا یک زیرمنوی دیگری که شامل فرمان‌های گزارش‌گیری است ظاهر گردد.

فرمان Area را با کلیک چپ انتخاب می‌کنیم.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify first corner point) به معنای ‌(اولین نقطه گوشه را تعیین کنید) می‌باشد.

جهت انتخاب مستطیل، حرف O را که معرف زیر مجموعه Object است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌ حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Select objects) به معنای ‌(موضوعات را انتخاب کنید) می‌باشد.

روی مستطیل کلیک چپ می‌کنیم.

در خط فرمان گزارش زیر ظاهر می‌شود.

عبارت ‌(Area = 50.0000) به معنای مساحت عدد 50 و عبارت ‌(Perimeter = 30.0000) به معنای محیط عدد 30 می‌باشد. در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

جهت خارج شدن از فرمان، حرف X را که معرف زیر مجموعه eXit است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *