Inquiry Radius در اتوکد دو بعدی 2019

شعاع و قطر دایره به مرکز E را تعیین کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Cرا که معرف فرمان Circle (دایره) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Cشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify center point for circle) به معنای ‌(نقطه‌ مرکز برای دایره را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات ‌نقطه E را‌ (15,55) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه E کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین به نقطه E متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم و یک دایره متصل به آن قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify radius of circle) به معنای ‌(شعاع‌ دایره را تعیین کنید) می‌باشد.

شعاع ‌دایره را عدد 5 تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

مکان‌نما را روی نوار منویTools قرار داده و کلیک ‌چپ می‌کنیم. یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها ظاهر می‌شود.

مکان‌نما را روی فرمان Inquiry قرار می‌دهیم تا یک زیرمنوی دیگری که شامل فرمان‌های گزارش‌گیری است ظاهر گردد.

فرمان Radius را با کلیک چپ انتخاب می‌کنیم.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود و در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Select arc or circle) به معنای ‌(کمان یا دایره را انتخاب کنید) می‌باشد. روی دایره به مرکز E کلیک چپ می‌کنیم.

در خط فرمان گزارش زیر ظاهر می‌شود.

عبارت ‌(Radius = 5.0000) به معنای شعاع دایره عدد 5 و عبارت ‌(Diameter = 10.0000) به معنای قطر دایره عدد 10 می‌باشد.

جهت خارج شدن از فرمان، حرف X را که معرف زیر مجموعه eXit است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *