Inquiry ID Point در اتوکد دو بعدی 2019

مختصات نقاط C و D را تعیین کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه اول را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

مختصات نقطه C را‌ (10و30) معرفی می‌کنیم، یعنی نقطه‌C نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌X به اندازه ‌30 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌Y به اندازه‌10 واحد فاصله دارد.

عدد‌30 (مولفه ‌X) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول‌(,) روی کلید ‌(حرف (واو)) در کیبورد حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌(,) درج گردد، حال عدد ‌10 (مولفه‌Y ) را از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌ C کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به محل نقطه ‌C متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای ‌(نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

کلید تابعی‌F8 را که معرف خاصیت ‌Ortho Mode‌ است را می‌فشاریم و یا در قسمت نوار وضعیت پایین صفحه روی آیکن ‌Ortho Mode کلیک می کنیم.

عبارت ‌(<Ortho on>) در خط‌ فرمان ظاهر می‌شود.

حال پاره‌خط ‌مجازی در راستای، افقی ‌‌‌- ‌عمودی مقید شده ‌است.

پاره‌خط‌ مجازی را در راستای ‌افق، به سمت ‌راست صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم

و عدد 10 را در خط ‌فرمان در مقابل اعلان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد ‌10 به عنوان طول پاره‌خط‌CD کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه ‌D متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار‌دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف OSرا که معرف فرمان Osnap (گیره موضوعی) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف OSشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

کلید Enter را می‌فشاریم، کادر محاوره‌ای Drafting Setting ظاهر می‌شود.‌

در زیر منوی Object Snap، دستور Object Snap On را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

در ناحیه Object Snap Modes، گیره موضوعی Endpoint را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

بر روی دکمه OK کلیک چپ می کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

مکان‌نما را روی نوار منویTools قرار داده و کلیک ‌چپ می‌کنیم. یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها ظاهر می‌شود.

مکان‌نما را روی فرمان Inquiry قرار می‌دهیم تا یک زیرمنوی دیگری که شامل فرمان‌های گزارش‌گیری است ظاهر گردد.

فرمان ID Point را با کلیک چپ انتخاب می‌کنیم.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify point) به معنای ‌(نقطه را تعیین کنید) می‌باشد.

برای تعیین نقطه اول (C)، از گیره موضوعی Endpoint استفاده می‌کنیم که تا این مرحله فعال می باشد..

با قرار دادن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم روی نقطه C، علامت گیره موضوعی Endpoint، ظاهر می‌شود. سپس کلیک چپ می‌کنیم.

در خط فرمان گزارش زیر ظاهر می‌شود.

عبارت ‌(X = 30.0000 Y = 10.0000 Z = 0.0000) بدین معنی است که مولفه X و Y نقطه C به‌ترتیب 30 و 10 می‌باشد. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

مکان‌نما را روی نوار منویTools قرار داده و کلیک ‌چپ می‌کنیم. یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها ظاهر می‌شود.

مکان‌نما را روی فرمان Inquiry قرار می‌دهیم تا یک زیرمنوی دیگری که شامل فرمان‌های گزارش‌گیری است ظاهر گردد.

فرمان ID Point را با کلیک چپ انتخاب می‌کنیم.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify point) به معنای ‌(نقطه را تعیین کنید) می‌باشد.

برای تعیین نقطه دوم (D)، از گیره موضوعی Endpoint استفاده می‌کنیم که تا این مرحله فعال می باشد..

با قرار دادن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم روی نقطه D، علامت گیره موضوعی Endpoint، ظاهر می‌شود. سپس کلیک چپ می‌کنیم.

در خط فرمان گزارش زیر ظاهر می‌شود.

عبارت ‌(X = 40.0000 Y = 10.0000 Z = 0.0000) بدین معنی است که مولفه X و Y نقطه D به‌ترتیب 40 و 10 می‌باشد. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با فشردن کلید تابعیF8 خاصیت Ortho Mode را غیرفعال می‌کنیم.

در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

با فشردن کلید تابعیF3 خاصیت Object Snap را غیرفعال می‌کنیم.

در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *