Lengthen Totalزاویه در اتوکد دو بعدی 2019

کمان WV را ترسیم، سپس با استفاده از زیر مجموعه Total فرمان Lengthen به اندازه 90 درجه آن را افزایش طول دهید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

در نوار منو،روی مثلث کوچک پایین فرمان‌Arc کلیک ‌چپ کرده، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها‌ی ترسیمی که شامل روش‌های اجرای فرمان Arc است ظاهر می گردد.

روش Start, Center ,End را با کلیک چپ انتخاب می‌کنیم.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify start point of arc) به معنای ‌(نقطه ابتدای کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه W را‌ (10,190) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی W کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به W متصل می‌گردد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify center point of arc) به معنای ‌(نقطه مرکز کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات X را‌ (10,185) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی X، کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به X متصل می‌گردد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify Endpoint of arc) به معنای (نقطه انتهای ‌کمان را تعیین کنید) می باشد.

مختصات نقطه V را ‌(15,185) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌ V، کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف LENرا که معرف فرمان Lengthen می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف LENشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Select an object to measure) به معنای (یک موضوع را برای اندازه‌گیری انتخاب کنید) می‌باشد.

در صورتی که بخواهیم، گزارشی از کمان ترسیمی تهیه کنیم، روی آن کلیک چپ می‌کنیم.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

با استفاده از زیر‌مجموعه Total، می‌توان طول موضوعات ترسیمی را تغییر و یک طول جدید تعریف کرد. با توجه به این‌که فقط یک طول کل جدید معرفی کرده‌ایم، کلیک چپ کردن بیش از یک‌ بار روی موضوع بی‌فایده است. حرف T را که معرف زیر‌مجموعه Total است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

با فشردن کلید Enter از صفحه‌ کلید، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Enter total length[Angle]:) به معنای (طول کل جدید‌ را وارد کنید (زاویه)) می‌باشد. حرف A را که معرف زیر‌مجموعه Angle است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

با فشردن کلید Enter در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify total angle) به معنای (زاویه کل جدید‌ را وارد کنید) می‌باشد.

عدد 180 را به عنوان زاویه کل جدید تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم، مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

روی موضوع ترسیمی کلیک چپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *