دومین مرحله از شبیه سازی دینامیک و تخریب در برنامه هودینی، ایجاد دیوار با استفاده از box، اعمال حالت تخریب بر روی دیوار با استفاده از نود (Scatter)، تعیین تعداد قطعات تقسیم شده دیوار در نود (Scatter)، با تغییر در مقدار force total count مشاهده نوع تخریب با استفاده ازنود Voronoifracture و اعمال تغییرات و تنظیملت بر روی آن در برنامه هودینی (Houdini FX 16.5.268)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش مبانی هودینی

آموزش مبانی هودینی

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
آموزش متوسطه هودینی

آموزش متوسطه هودینی

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
آموزش مقدماتی هودینی

آموزش مقدماتی هودینی

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی