(Particle emitter) در برنامه هودینی، ایجاد زمین (Ground plane)، ایجاد اسیر (sphere)، استفاده از جلوه های ویژه گروه (Particle Fluids) نوع Emit particle Fluid در برنامه هودینی (Houdini FX 16.5.268)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *