مرحله پایانی از شبیه سازی مایعات در برنامه هودینی، تغییر تعداد پارتیکل های مدل با استفاده از(Particle Separation)، افزایش یا کاهش شعاع پارتیکل با تغییرات در مقدار (Particle Radius Scale)، تغییر در نوع نمایش پارتیکل ها با اعمال تغییرات در نود Flip fluid object بخش Particle، تغییرات در مقدار غلظت مایع در ناحیه Viscosity Scale، کاهش و افزایش تعداد فرم های شبیه سازی در برنامه هودینی (Houdini FX 16.5.268)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش مبانی هودینی

آموزش مبانی هودینی

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
آموزش متوسطه هودینی

آموزش متوسطه هودینی

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
آموزش مقدماتی هودینی

آموزش مقدماتی هودینی

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی